Europe Africa Middle East Asia North America South America Oceania North America South America Asia Oceania Middle East Europe Africa 

Previous   1   2   3   4   Next


Syndicate content


 • Auckland
  Rain
  Today
  12ºC - 16ºC
  54ºF - 61ºF
  Rain
  Tomorrow
  7ºC - 14ºC
  45ºF - 57ºF
 • Cairo
  Sunny
  Today
  21ºC - 34ºC
  70ºF - 93ºF
  Sunny
  Tomorrow
  21ºC - 34ºC
  70ºF - 93ºF
 • Cape Town
  Sunny
  Today
  10ºC - 21ºC
  50ºF - 70ºF
  Partly Cloudy
  Tomorrow
  11ºC - 23ºC
  52ºF - 73ºF
 • Hong Kong
  Showers Early
  Today
  27ºC - 32ºC
  81ºF - 90ºF
  Partly Cloudy
  Tomorrow
  26ºC - 33ºC
  79ºF - 91ºF
 • London
  Mostly Sunny
  Today
  14ºC - 24ºC
  57ºF - 75ºF
  Rain
  Tomorrow
  13ºC - 23ºC
  55ºF - 73ºF
 • Los Angeles
  Cloudy
  Today
  16ºC - 23ºC
  61ºF - 73ºF
  AM Clouds/PM Sun
  Tomorrow
  17ºC - 23ºC
  63ºF - 73ºF
 • New York
  Cloudy
  Today
  22ºC - 28ºC
  72ºF - 82ºF
  Scattered Thunderstorms
  Tomorrow
  24ºC - 30ºC
  75ºF - 86ºF
 • Paris
  Sunny
  Today
  19ºC - 31ºC
  66ºF - 88ºF
  Mostly Cloudy
  Tomorrow
  14ºC - 31ºC
  57ºF - 88ºF
 • Sydney
  Clear
  Today
  7ºC - 16ºC
  45ºF - 61ºF
  Showers
  Tomorrow
  9ºC - 16ºC
  48ºF - 61ºF
 • Vienna
  Partly Cloudy
  Today
  18ºC - 33ºC
  64ºF - 91ºF
  Mostly Sunny
  Tomorrow
  23ºC - 37ºC
  73ºF - 99ºF